Projekto aprašymas

Projekto aprašymas

„Vaikai – langas į ateitį“

Projektu „Vaikai – langas į ateitį“ siekiama skatinti vaikų fizinį aktyvumą lauke, gerinti socialinį komunikavimą ne tik tarp vaikų, bet ir tarp kartų, didinti socialinę atskirtį jaučiančių vaikų integraciją. Įgyvendinant projektą, išsaugant žaliąją zoną, būtų įrengta vaikų žaidimų aikštelė, kur vaikai galėtų čiuožinėti, suptis, karstytis.
Projekto vieta
Dapkiškių k. parkas
Projekto vertė
10 050 Eur
Projekto tikslas

Projektu „Vaikai – langas į ateitį“ siekiama skatinti vaikų fizinį aktyvumą lauke, gerinti socialinį komunikavimą ne tik tarp vaikų, bet ir tarp kartų, didinti socialinę atskirtį jaučiančių vaikų integraciją. Įgyvendinant projektą, išsaugant žaliąją zoną, būtų įrengta vaikų žaidimų aikštelė, kur vaikai galėtų čiuožinėti, suptis, karstytis. Įrengus Dapkiškių parke vaikams, jų tėvams ir vyresnio amžiaus gyventojams reikalingą infrastruktūrą, vaikai išmoktų leisti laiką drauge, vyresnieji juos prižiūrėti ir išmokytų žaisti bei draugauti. Būtų sudarytos sąlygos ne tik aktyviai leisti laiką drauge, bet ir paskatinti socialiai jautrių vaikų integraciją, vyresniosios ir jaunesniosios kartos bendravimą. Įrengti vaikų žaidimų aikštelę, tokiu būdu skatinant kaimo gyventojų bendruomeniškumą, ugdant jaunąją kartą ir tenkinant įvairių visuomenės grupių (vaikų, jaunų šeimų, senelių) viešuosius poreikius. Šiuo metu, senoji žaidimų aikštelė nebėra saugi vaikams, ji buvo medinė, ten susirinkdavo daug šeimų su vaikais, vaikų dienos centro vaikai, ir atvykstantys pasisvečiuoti, todėl šiuo projektu siekime atnaujinti žaidimų erdve sparčia didėjančiame kaime, kur atsikelia daug jaunų šeimų.

Projekto nauda

Projekto lėšomis norime padidinti jau turimą erdvę skirtą pačių mažiausių kaimo gyventojų poreikiams. Labai svarbu, kad vaikai jaustųsi gerai, kad turėtų kur leisti savo laisvalaikį. Nauja ir moderni aikštelė būtų naujas vaikų ir jų tėvelių traukos objektas, kuris paįvairins jų užsiėmimus. Įrenginėdami tokias erdves kaimo vietovės esame patrauklus kaimas gyventi ir kurtis jaunoms šeimoms.

Projekto fotografijos

photo 1
photo 2

Projekto vieta

Dapkiškių kaimo parkas
Idėjų bankas