Apie projektą

Prisijunkite prie gyventojų dalyvaujamojo biudžeto projekto ir Tauragę kurkime visi!
Apie projektą

Projekto etapai

Projektų teikimas
Projektų teikimas
Gyventojai kuria finansiškai pagrįstus, konkrečius savo idėjų projektus, konsultuojasi su ekspertais ir pateikia juos iki vasario 29 d.
Vasario 1-29 d.
Projektų vertinimas
Vertinimas
Projekto paraiškas ir jų tinkamumą įvertina savivaldybės sudaryta komisija bei jas paskelbia interneto svetainėje.
Kovo 1-15 d.
Balsuojama
Balsavimas
Pasibaigus idėjų teikimo etapui, skelbiamas viešasis balsavimas, kurio metu rajono gyventojai renka labiausiai patikusias idėjas.
Kovo 25 d. - balandžio 8 d.
Įgyvendinimas
Įgyvendinimas
Savivaldybė suskaičiuoja balsus paskelbia 3 laimėtojus ir per 1-2 metus įgyvendina laimėjusius projektus, į procesą įtraukiant idėjos autorius.
2024-2025 metais
Projektai

Idėja turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti bei  skirta bendram, viešam naudojimui.

Savo idėją turėtumėte kuo išsamiau aprašyti ir jei yra galimybė papildyti vizualizacijomis, brėžiniais, nuotraukomis ar kita naudinga informacija.

Projektų kategorijos

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos teikiamos vienoje iš 3 projektų kategorijų.

Tauragės miesto seniūnijoje arba Tauragės rajone (išskyrus miesto) įgyvendinamo mažos apimties projekto, kurio bendra vertė neviršija 20 000 eurų. Bei Tauragės rajone įgyvendinamo didelės apimties projekto, kurio bendra vertė neviršija 60 000 eurų.

Dalyviai

Gyventojų dalyvaujamojo biudžeto projektus teikti ir už juos balsuoti gali visi Tauragės rajono gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Tauragės rajone.

Laimėję projektai 100 % finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis ir yra įgyvendinami įgyvendinami ne ilgiau kaip per 2 metus.

Skaičiai
apie projektą

Tauragėje jau ketvirtą kartą startuoja dalyvaujamojo biudžeto projektas, todėl kviečiame susipažinti kaip mums sekėsi įgyvendinti idėjas per praėjusius 3 metus.

40
Gautos idėjos
40
300 000 Eur
Iš viso skirta lėšų
300 000 Eur
8
Įgyvendintų projektų
8
18 140
Gauta balsų
18 140
Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose

Dalyvaujamasis biudžetas mokyklose

2022 m. pradėtas dalyvaujamojo biudžeto projektas ir Tauragės rajono mokyklose. Iniciatyvos tikslas – padėti formuoti mokinių vertybes, kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą, didinti mokinių pilietinį ir finansinį raštingumą, skatinti savivaldybės mokyklas puoselėti jų viešąsias erdves, taip pat plėtoti mokyklų bendruomenių idėjas ir savarankiškumą. Mokykloms buvo skirtas 20 000 Eur finansavimas. Šios lėšos paskirstytos pagal mokinių skaičių mokykloje.