Projekto aprašymas

Projekto aprašymas

Norkaičių Naminukų Akademija

Jau kelinti metai vis galvojame kaip bendruomenės ir etnocentro teritorijoje pastatyti tris rąstinius namelius, kuriuose vyktų įvairios pažintinės, skatinančios vaikų ir jaunimo vaizduotę, veiklos. Esame tikri, kad įgyvendinus šitą projektą suteiksime daug džiaugsmo ir žinių vaikams ir jaunimui.
Projekto vieta
Norkaičiai, Jūros g. 1 nr.
Projekto vertė
20 000 Eur
Projekto tikslas

Jau kelinti metai vis galvojame kaip bendruomenės ir etnocentro teritorijoje pastatyti tris rąstinius namelius, kuriuose vyktų įvairios pažintinės, skatinančios vaikų ir jaunimo vaizduotę , veiklos. Siekiame sudaryti sąlygas formuotis kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. Moksliškai yra įrodyta, kad neformalus švietimas teigiamai veikia vaiko ar jaunuolio asmenybę; padidėjusi motyvacija mokintis, aukštesni pasiekimai, pozityvesnis požiūris į mokymosi aplinką. Kultūriniai ir kūrybiniai įgūdžiai, įgyti neformaliuoju švietimo būdais, suteikia jaunuoliams įrankius, padedančius bendradarbiaujant bei eksperimentuojant išradingai spręsti problemas ir dirbti. Saugiai ir konstruktyviai praleistas laikas įgalina jį sąmoningam ir aktyviam dalyvavimui visuomeniniame gyvenime. Tokiu būdu kūrybiniai užsiėmimai lavina vaizduotę, moko tarpusavio bendrystės, ugdo vertybine nuostatas, suteikia naujų žinių, atradimų, pažinimo džiaugsmą. Esame tikri, kad įgyvendinus šitą projektą suteiksime daug džiaugsmo ir žinių vaikams ir jaunimui.

Projekto nauda

Edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui-kūrybiškumo, vertybinių nuostatų ir gebėjimų ugdymas. Originalioje aplinkoje vaikai, padedami suaugusiųjų, atlikdami įvairias veiklas mokosi komandinio darbo, įsiklausymo į kitokią nuomonę, atjautos kitam… Suteikdami kuo palankesnes sąlygas reikštis vaikų ir jaunimo kūrybiškumui užsitikriname valstybės ateitį, kurioje gyvens dori išsilavinę, pilietiški, mylintys savo šalį , tolerantiški kitokiems, piliečiai.

Projekto fotografijos

photo 1

Projekto vieta

Norkaičiai, Jūros g. 1
Idėjų bankas